اخبار نخبگان

اعزام کاروان‌های دانشجویی به عمره مفرده

کد خبر: ۱۱۴۳۸۷۴

کاروان های دانشجویی پس از ۹ سال امروز(۱۲اردیبهشت) به عمره مفرده اعزام شدند.در این مرحله از عمره مفرده ۱۷۰ نفر از دانشجویان نخبه (دانشجویان پسر) تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در قالب دو کاروان امروز به عمره مفرده اعزام شدند.

عکس: فاطمه میراحمدی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ – ۱۹:۵۰