اخبار نخبگان

بنیاد نخبگان یک نهاد صرفا صنفی برای رفع نیاز‌های نخبگان نیست/ صنف کردن نخبه اولین خیانت در حق نخبگان است

کد خبر: ۱۱۲۴۲۳۲

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در همایش ملی «گفتگوی نخبگان»: در کشور حداقل ۱۰۰ هزار نخبه داریم که بنیاد نخبگان با ۵ هزار نخبه در ارتباط است. فرض کنید قرار باشد ماهی ۲۰-۲۵ میلیون تومان به هر نخبه بدهیم و از آن‌ها حمایت کنیم که در سال می‌شود ۳۰ هزار میلیارد تومان در حالی که بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۵۰۰ میلیارد تومان است. این نگاه که بنیاد ملی نخبگان یک نهاد صنفی است که به حوزه نخبگان می‌پردازد و صرفا باید مسائل نخبگان را حل کند؛ این یکی از بزرگترین اشتباهات راهبردی است. وقتی نخبه را صنف کردیم و بقیه را غیرنخبه؛ این اولین خیانت در حق نخبگان است، چون از مردم جدا کردیم این یعنی شکاف. بنیاد ملی نخبگان به جای اینکه یک نهاد دولتی باشد که بخواهد نیاز‌های صنفی نخبگان را برطرف کند باید یک نهاد نخبگانی برآمده از نخبگان باشد که بتواند اثر نخبگان را در حاکمیت بگذارد. بنیاد نخبگان باید برای نخبگان فرصت ایجاد کند تا در جامعه اثر ایجاد کنند.