اساسنامه بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق علیه السلام

« فهرست مطالب »

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ا: نام مؤسسه

ماده ۲: نوع فعالیت

ماده ۳: مرکز اصلی بنیاد

ماده ۴: تابعیت

ماده ۵: مدت فعالیت

ماده ۶: دارائی اولیه

ماده ۷: هیئت موسس

ماده ۸: اهداف بنیاد

ماده ۹: ارکان بنیاد

 

فصل دوم : هیئت امناء و مجامع عمومی

ماده ۱۰: تعداد اعضاء هیئت امناء و مجمع عمومی هیئت امناء

ماده ۱۱: نحوه جانشینی هیئت امناء

ماده ۱۲: شرایط  تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی عادی                                  

ماده ۱۳: وظایف و اختیارات  مجمع عمومی عادی

ماده ۱۴: شرایط تشکیل وحد نصاب مجمع عمومی فوق العاده                  

ماده ۱۵: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده                                      

ماده ۱۶: اداره مجامع عمومی

 

فصل سوم : هیئت مدیره

ماده ۱۷: تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره                                     

ماده ۱۸: مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره                      

ماده ۱۹: فوت یا استعفای اعضاء هیئت مدیره

ماده ۲۰: نحوه تعیین مسئولیت در هیئت مدیره

ماده ۲۱: نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره

ماده ۲۲: وظایف و اختیارات هیئت مدیره     

ماده ۲۳: انتخاب مدیر عامل و وظایف و اختیارات ایشان

ماده ۲۴: صاحبان امضاء مجاز

 

فصل چهارم : بازرسان

ماده ۲۵: ترتیب انتخاب و عزل بازرسان و حق الزحمه ایشان

ماده ۲۶: وظایف بازرس (بازرسان)

ماده ۲۷: اختیارات بازرس (بازرسان)

     

فصل پنجم: امورمالی و بودجه

ماده ۲۸ : سال مالی بنیاد

ماده ۲۹ : بودجه بنیاد

ماده ۳۰ : نحوه ثبت درآمد و هزینه های بنیاد

ماده ۳۱ : محل نگهداری دفاتر و اسناد

 

فصل ششم: مواد متفرقه

ماده ۳۲ : نحوه تغییرات اساسنامه

ماده ۳۳ : تصویب مهر و نشان بنیاد

ماده ۳۴ : انحلال بنیاد

ماده ۳۵ : نحوه انتشار نشریات

ماده ۳۶ : تصویب اساسنامه

 

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ۱ : نام

نام، بنیاد غیردولتی نیکوکاری ارشاد و رفاه امام صادق (ع) است و در اساسنامه به لحاظ اختصار بنیاد نامیده می شود.

 

ماده ۲ : نوع فعالیت

کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی و عام المنفعه می باشد و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 

ماده ۳ : مرکز اصلی بنیاد

مرکز اصلی بنیاد در استان قم، شهرستان قم، خیابان آیت الله مرعشی نجفی، کوچه ۲۰، پلاک ۱۰ و کدپستی ۳۷۱۵۷۹۹۷۱۱ واقع است. بنیاد می تواند در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی عادی  در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

 

ماده ۴ : تابعیت

بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام بنیاد حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی را نخواهند داشت.

 

ماده ۵ : مدت فعالیت

بنیاد از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

 

ماده ۶ : دارائی اولیه

دارائی اولیه بنیاد اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ شش میلیون ریال می باشد که توسط اعضاء مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.

 

ماده ۷ : هیئت مؤسس

هیئت موسس عبارتند از:

۱ ـ حضرت آیت الله علی مشکینی (ره)

۲ ـ حجت الاسلام محمد علی شرعی

۳ ـ حجت الاسلام سید رضا برقعی (ره)

۴ ـ آقای حاج محمود لولاچیان

۵ ـ آقای اکبر پروند

۶ ـ آقای حاج علی اکبر غفاری شریف

تبصره ۱ : هیئت مؤسس بنیاد بعد از تأسیس بنیاد و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران، تحت عنوان موسس مسئولیتی در بنیاد نخواهند داشت.

 

ماده ۸ : اهداف بنیاد

 اهداف بنیاد عبارتند از : احیاء و نشر معارف اسلام (مذهب حقه جعفری) و ایجاد امکانات رفاهی و مادی بمنظور پیشبرد مکتب اهل بیت علیهم السلام از طریق قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) و برای نیل به اهداف فوق موضوع بنیاد با اولویت حمایت مادی و معنوی از طلاب علوم دینی بشرح زیر خواهد بود :

ایـجاد و اداره مــراکز فرهنگی و تحقیقاتـی و هنـری و تبلیغاتی در سطوح مختلف و یاری و کمک به حوزه های علمیه و احیاء و حفظ و انتشار میراث فرهنگی از طریق تشکیل مراکز آموزشی (از پیش دبستانی تا دوره عالی) و تأسیس کتابخانه و قرائت خانه و تهیه و تألیف و ترجمه و نشر کتب و مجلات و مقالات و همکاری و شرکت در کنفرانس ها

  • انجام کارهای عام المنفعه از هر قبیل
  • مشارکت در سایر مؤسسات و سازمانهای دیگر که اهداف و موضوع فعالیتهای آنان با موضوع فعالیتهای بنیاد مطابقت و هماهنگی داشته باشد.
  • ارایه خدمات رفاهی به زائرین اماکن متبرکه از طریق احداث هتل و مراکز اقامتی و ایرانگردی و جهانگردی.

به منظور تامین منابع جهت پیشبرد اهداف فوق، مشارکت در مراکز و سایر موسسات که برای بنیاد درآمد حاصل نماید انجام خواهد شد.

چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف، نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد.

 

ماده ۹ : ارکان بنیاد

ارکان بنیاد عبارتند از:

  • مجمع عمومی هیئت امناء
  • هیئت مدیره  
  • بازرسان

فصل دوم : هیئت امناء و مجامع عمومی

ماده ۱۰  : تعداد اعضاء هیئت امناء و مجمع عمومی هیئت امناء

بنیاد دارای ۱۵ نفر عضو هیات امناء می باشد و مجمع عمومی هیئت امناء عالیترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

 

ماده ۱۱ : نحوه جانشینی هیئت امناء 

هر یک از اعضای هیئت امناء، باید در هنگام حیات خود، فردی مومن و علاقمند به امور فرهنگی و خیریه که واجد شرایط مندرج در آئین نامه صلاحیت عضویت در هیئت امناء باشد را برای جانشینی خود معرفی کند که بعد از فوت یا استعفای وی، در صورت تصویب اعضای هیئت امناء بعنوان عضو جانشین انجام وظیفه نماید.

عضو مذکور باید مورد قبول حداقل سه چهارم اعضای هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هر کس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده می شود باید جانشین خود را معرفی نماید بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.

تبصره ۱ : چنانچه هر یک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر صورت خودداری نمایند ، هیئت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با رأی موافق سه چهارم اعضاء انتخاب نموده و به عنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت.

تبصره ۲ : چنانچه هیئت امناء به هردلیل نتوانند جانشین خود را معرفی نمایند یا جانشینان ، مورد پذیرش هیئت امناء نباشند ، در صورت فقدان هیئت امناء انتخاب اعضاء هیئت امناء با ولی فقیه یا یکی از مشهورترین مراجع عظام تقلید خواهد بود . مادامی که هیئت امناء تعیین نشود هیئت مدیره می بایست وظایف و مسئولیت های هیئت امناء را عهده دار گردیده و حداکثر تا یکسال پس از فقدان ایشان در جهت انتخاب هیئت امناء پیگیری لازم را انجام دهد.

 

ماده ۱۲ : شرایط  تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی سالی دو بار ، نوبت اول حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی (جهت بررسی عملکرد و….) و نوبت دوم حداقل یک ماه قبل از اتمام سال مالی (جهت تصویب برنامه بودجه سال آتی و….) تشکیل خواهد شد . حد نصاب تشکیل جلسات مجمع عادی حضور اکثریت و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

در صورتیکه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم بفاصله پانزده روز با حضور اکثریت اعضاء هیئت امناء ، رسمیت یافته و با رای اکثریت حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی ممکن است بنا به ضرورت، قبل یا بعد از سررسید مجمع عمومی عادی ، به صورت فوق العاده و به تقاضای اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) یا یک چهارم اعضاء هیئت امناء که به رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره تسلیم می شود، تشکیل گردد .

تبصره ۲ : دعوت برای مجمع عمومی عادی یا عادی بصورت فوق العاده ، کتبی بوده و حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ روز قبل از تشکیل آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اعضاء ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۱۳: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :

۱) انتخاب جانشین اعضاء هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۱

۲) انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

۳) تعیین حق الحضور جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان (اصلی وعلی البدل)

۴) تعیین و تصویب خط مشی کلی بنیاد ، شامل راهبردها ، برنامه های بلند مدت و میان مدت

۵) استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

۶) تصویب صورتهای مالی

۷) تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره

۸) تصویب دایر نمودن شعبه ، نمایندگی یا دفتر در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور

۹) بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره

۱۰) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بنیاد

 

ماده ۱۴ : شرایط تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱) با درخواست حداقل دو سوم اعضاء هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان)

۲) با درخواست حداقل یک سوم اعضاء هیئت امناء

۳) برای رسمیت جلسه حضور دو سوم اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق حداقل سه چهارم حاضرین ضروری است

تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ روز قبل از تشکیل آن به اعضاء ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۱۵ : وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

۱) تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۲) عزل اعضاء هیئت امناء بنیاد

۳) بررسی و تصویب انحلال بنیاد

۴) انتخاب هیئت تصفیه در هنگام انحلال بنیاد

 

ماده ۱۶ : اداره مجامع عمومی

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

تبصره ۱ : اعضای هیئت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع از بین هیئت امناء انتخاب خواهند شد و انتخاب منشی خارج از هیئت امناء بلامانع می باشد.

تبصره ۲ : اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند.

فصل سوم : هیئت مدیره

ماده ۱۷ : تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره

بنیاد دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

 

ماده ۱۸  : مدت تصدی اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد.

انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است و هیئت مدیره موظف است حداقل دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید.

تا انتخاب هیئت مدیره جدید اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره قدیم کماکان بقوت خود باقی است.

 

ماده ۱۹ : فوت یا استعفای اعضای هیئت مدیره

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره ، یکی از اعضاء علی البدل به انتخاب هیئت مدیره ، برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۱ : مرجع تشخیص سلب شرایط اعضای هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی بنیاد خواهد بود.

 

ماده ۲۰ : نحوه تعیین مسئولیت در هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . ضمناً هیئت مدیره می تواند از بین اعضاء خود یا خارج، یک نفر را به سمت دبیر جلسات برای مدت یکسال انتخاب نماید. وظایف و حدود اختیارات آنها را آئین نامه ای که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، مشخص خواهد نمود.

تبصره ۱ : مدت ریاست رئیس، نایب رئیس و خزانه دار بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود.

 

ماده ۲۱ : نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره 

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که  هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد ، فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

تبصره ۱ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع  قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

 

ماده ۲۲ : وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و وظایف و اختیارات ایشان به شرح ذیل می باشد:

۱) اداره امور بنیاد

۲) انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین وظایف و حدود اختیارات و شرایط استخدامی ایشان

۳) تصویب چارت سازمانی و اجرایی بنیاد به پیشنهاد مدیرعامل

۴) تصویب آئین نامه های مالی و اداری و اجرائی بنیاد به پیشنهاد مدیرعامل

۵) حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول بنیاد

۶) افتتاح و بستن حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی به نام بنیاد و استفاده از آنها به منظور تامین اهداف بنیاد

۷) در رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول در قالب کلیه عقود اسلامی

۸) وصول مطالبات و پرداخت دیون بنیاد

۹) اخذ تصمیم نسبت به طرح و تعقیب موضوعات و دعاوی حقوقی و کیفری و اختلافات در کلیه مراحل قانونی در محاکم و نصب حکم و عزل وی و ارجاع موضوع به وکیل دعاوی و تفویض اختیارات لازم به شرح مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات موضوعه با ارجاع دعاوی به داوری و همچنین تبدیل یا معاوضه اموال غیرمنقول بنیاد و حل و فصل دعاوی از طریق سازش

۱۰) اتخاذ تصمیم در مورد قبول هدایا و اعانات از اشخاص حقیقی یا حقوقی

۱۱) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تهیه دستور جلسه آنها توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره

۱۲) تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای سه ماهه ی بنیاد حداکثر هر چهار ماه یکبار و ارائه آن به بازرس بنیاد

۱۳) تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد بنیاد حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی جهت تصویب در مجمع عمومی

۱۴) تنظیم برنامه و بودجه سالیانه حداقل دو ماه قبل از اتمام سال مالی جهت تصویب در مجمع عمومی

۱۵) اجرای مصوبات مجامع عمومی

۱۶) اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته سرمایه ای و احتیاطی در حسابها از محل مازاد درآمد بر هزینه انباشته در بنیاد

تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود اهداف بنیاد دارا می باشد.

 

ماده ۲۳ : انتخاب مدیرعامل و وظایف و اختیارات ایشان

هیئت مدیره می بایست  یک نفر شخص حقیقی را از بین خود یا خارج از اعضاء به مدیریت عامل بنیاد برگزیده و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند .

وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد :

۱- وظایف اداری، مالی، اجرایی، نصب و عزل کارکنان بنیاد و تعیین شغل، حقوق،  پاداش، ترفیع،  تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی و اعطای تسهیلات وام قرض الحسنه به کارکنان و غیر در چهارچوب برنامه بودجه سالانه

۲- مدیرعامل بنیاد در حدود اختیارات و مقررات این اساسنامه و همچنین وظایف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب به ایشان محول میشود مسئولیت انجام وظایف را بعهده داشته و در مراجع قانونی دولتی ، محاکم ، سازمانها و ادارات و نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع شرکتهای وابسته نمایندگی رسمی بنیاد را با حق  توکیل به غیر دارا می باشد .

۳- مدیرعامل میتواند از بین اعضاء هیئت مدیره یا خارج از آن فردی را به عنوان قائم مقام خود تعیین و به هر میزان که صلاح بداند اختیارات خود را به ایشان تفویض نماید و چنانچه قائم مقام مدیرعامل از اعضاء هیئت مدیره نباشد ، لازم است انتخاب او به تأیید هیئت مدیره برسد.

تبصره ۱ : هیئت مدیره می تواند به هر میزان که صلاح بداند اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره ۲ : اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. در هر صورت تا انتخاب مدیرعامل جدید مسئولیتها و اختیارات نامبرده بقوت خود باقی می باشد.

 

ماده ۲۴ : صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور و قراردادها با امضای دو نفر از افراد زیر و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود : رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، خزانه دار

سایر نامه ها، اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل معتبر می باشد.

فصل چهارم : بازرسان

ماده ۲۵ : ترتیب انتخاب  و عزل بازرسان و حق الزحمه ایشان

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱ : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

تبصره ۲ : حق الزحمه بازرسان را مجمع عمومی عادی معین می کند و در صورت فوت یا عزل یا معذوریت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه می نماید.

تبصره ۳ : بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با بنیاد یا بنام بنیاد انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

 

ماده ۲۶ : وظایف بازرس (بازرسان)

وظایف بازرس (بازرسان) بشرح زیر است:

۱) اظهار نظر درخصوص صحت صورتهای مالی ، برنامه و بودجه ، مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه و ارایه می نماید.

۲) تهیه و تنظیم گزارش جامعی درخصوص وضعیت بنیاد جهت ارایه به مجمع عمومی عادی

۳) گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره ، مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل از مقررات قانونی و مفاد اساسنامه بنیاد به مجمع عمومی عادی

تبصره ۱ : گزارش بازرس باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت مراجعه اعضاء هیئت امناء و هیئت مدیره در مرکز بنیاد آماده باشد . تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورتهای مالی از طرف مجمع اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره ۲ : بازرس (بازرسان) می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

 

ماده ۲۷ : اختیارات بازرس (بازرسان) 

کلیه اسناد و مدارک بنیاد اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره بنیاد باید جهت بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم :  امور مالی و بودجه

ماده ۲۸ : سال مالی بنیاد

سال مالی بنیاد سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۲۹ : بودجه بنیاد

بودجه بنیاد از طریق هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و درآمد حاصله از شرکتها و مؤسسات تابعه و درآمد حاصله از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین عواید ناشی از اموال منقول و  غیرمنقول متعلق به بنیاد و اخذ تسهیلات بانکی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و یا مشارکت با آنها به جهت پیشبرد اهداف خود تامین می شود.

تبصره ۱ : کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی بنیاد می بایست به مصرف امور مندرج در بند ح ماده ۱۳۹ ق.م.م از جمله : تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی ها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی ، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث و … برسد.

تبصره ۲ : هیئت مؤسس و وابستگان طبقات اول و دوم آنان ، هیئت امناء ، هیئت مدیره و مدیران بنیاد حق معامله با بنیاد را ندارند.

تبصره ۳ : هیئت مؤسس و هیئت امناء حق برداشت و یا تخصیص به عنوان استفاده شخصی، از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به بنیاد را ندارند.

تبصره ۴ : دارائیهای منقول و غیرمنقول بنیاد به هیچ وجه قابل تملّک شخصی نیست و هیئت مؤسس و هیئت امناء منفرداً یا مجتمعاً در هر زمان نسبت به آن هیچگونه حق شخصی ندارد.

تبصره ۵ : بنیاد در رد یا قبول هدایا از اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی مختار است و در صورت قبول کلیه وجوه و اموال منقول و غیرمنقول به بنیاد واگذار می شود و به ملکیت بنیاد در خواهد آمد.

 

ماده ۳۰  : نحوه ثبت درآمد و هزینه های بنیاد

کلیه وقایع مالی بنیاد می بایست در دفاتر قانونی ثبت و صورتهای مالی آن تهیه شده و به مجمع عمومی عادی ارائه گردد.

تبصره ۱ : کلیه وجوه بنیاد، درحسابهای بانکی نزد بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورت ضرورت هیئت مدیره می تواند برای هزینه های جاری و ضروری در صندوقهای  قرض الحسنه رسمی نیز حساب بنام بنیاد افتتاح نماید.

تبصره ۳ : در صورت ضرورت هیئت مدیره می تواند طبق ضوابط، مقادیری وجه نقد در صندوق های امور مالی بنیاد نگهداری نماید.

 

ماده ۳۱ : محل نگهداری دفاتر و اسناد

کلیه دفاتر و مدارک و اسناد املاک و پرونده های اداری و مالی بنیاد در دفتر مرکزی نگهداری می شود و مدیرعامل مسئول حفظ و حراست از آنها خواهد بود.

تبصره ۱ : در نقاطی که بنیاد دفتر یا شعبه یا نمایندگی داشته باشد اسناد و مدارک مربوطه در همان محل نگهداری و خلاصه عملکرد ماهانه به دفتر مرکزی ارسال خواهد شد.

 

فصل ششم : مواد متفرقه

ماده ۳۲ : نحوه تغییرات اساسنامه

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد در صورتی معتبر است که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

 

ماده ۳۳ : تصویب مهر و نشان بنیاد

بنیاد دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۱ : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان بنیاد مسئولیت قانونی دارد.

تبصره ۲ : هیئت مدیره موظف است نسبت به ثبت نشان بنیاد، جهت جلوگیری از سوء استفاده و یا بهره برداری اشخاص ثالث اقدام نماید.

 

ماده ۳۴ : انحلال بنیاد

در صورت انحلال بنیاد مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات بنیاد نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مؤسسات غیر انتفاعی مشابه و عام المنفعه داخل کشور با موافقت مقام ولی فقیه یا نماینده ایشان اقدام نماید.

 

ماده ۳۵ : نحوه انتشار نشریات

انتشار هرگونه نشریه بعد از کسب مجوز از مراجع ذیربط و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون انجام می شود.

 

ماده ۳۶ : تصویب اساسنامه

اصلاحات انجام شده در اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۰ به شرح فوق به تصویب رسیده و اساسنامه اصلاح شده مشتمل بر ۶ فصل و ۳۶ ماده و ۳۱  تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید.