اخبار نخبگان

پیگیری می‌کنیم تا دانشجویان نمونه کشوری هم جزو بنیاد نخبگان باشند/ آنها خارج از فراخوان می‌توانند جذب هیات علمی بشوند

کد خبر: ۱۱۵۶۷۳۰

محمدعلی زلفی‌گل در آیین تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری: ما با بنیاد ملی نخبگان مکاتبه می‌کنیم و یک نامه دو امضایی با امضای استاد عین‌اللهی تهیه می‌کنیم که دانشجویان نمونه کشوری هم جزو بنیاد نخبگان باشند. دانشجویان نمونه کشوری خارج از فراخوان می‌توانند جذب هیات علمی دانشگاه‌ها بشوند و این کار را حتماً انجام می‌دهیم.